Kontakta oss

Styrelse och kontaktpersoner 2019

Ordförande:

Kerstin Andersson 070-294 35 98

E-post Ordföranden


Kassör:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

 

Sekreterare:

Björn Nilsson 070-6882233 

 

Ledamöter:

Björn Englund 070-254 25 21

Thomas Karlsson 070-566 60 40

Bo Magnusson 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25


Suppleanter:

Kikki Näsström

 

Ansvarsområden:

 

Hemsidesansvarig:

Leif Pettersson, 070-329 19 63

E-post

 

Bländarredaktör:

Annika Thunström 070-529 41 62

E-post

 

Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27

Leif Pettersson 070-329 19 63

 

Materialförvaltare:

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Thomas Karlsson 070-566 60 40

 

Valberedning:

Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)

Kerstin Andersson

 

Kontaktman utställning på Jamtli:

Thomas Karlsson 070-566 60 40

 

Revisor:

Ulla-Britt Johansson 070-3412077

 

Revisorsuppleant:

Susanne Andreasson  

 

 

 

Vårt plusgirokonto är

35 96 64-0