Kontakta oss

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande:

Lennart Ledin, 070-327 99 47


Vice ordförande

Thomas Karlsson 070-566 60 40


Kassör:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

 

Sekreterare:

Vakant

 

Ledamöter:

Björn Englund 070-254 25 21

Bo Magnusson
Tommy Dahlberg 070-385 27 25


Suppleant:

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Jan Lundstedt, 

 

Ansvarsområden:

 

Hemsidesansvarig: Lennart Ledin, 070-327 99 47


Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27


Materialförvaltare:

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Thomas Karlsson 070-566 60 40

 

Ansvarig för utställningar:

Thomas Karlsson 070-566 60 40

 

Revisor:

Ulla-Britt Johansson 070-3412077

 

Revisorsuppleant:

Susanne Andreasson 


Valberedning:

Vakant

 

 

 

 

Vårt plusgirokonto är

35 96 64-0